นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

นโยบายทางธุรกิจ


นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละตัว ดูได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า ตรงบรรทัดค่าขนส่ง
 • ส่งฟรี  โดยขนส่งที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าเลือก
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-7 วัน  ภายในประเทศไทย
 • จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จแล้วเท่านั้น
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น    
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การรับประกันสินค้า


มีเฉพาะสินค้าที่รับประกันโดยผู้ผลิตสินค้าและจัดจำหน่าย 

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิตสินค้าและจัดจำหน่าย

 

การเปลี่ยนสินค้า


1.เปลี่ยนได้เฉพาะรุ่นเดิม  หากกรณีรุ่นเดิมหมดจะเสนอรุ่นใกล้เคียงให้เลือก หรือ รับคืนเงินเต็มจำนวน

2.เปลี่ยนได้ 3 กรณี  

 • 2.1 สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ  เช่น  สินค้า รุ่น สี  ที่ระบุไว้
 • 2.2. สินค้าสภาพ-การทำงานไม่สมบูรณ์  ชำรุด บกพร่องอันเกิดจากการผลิต
 • 2.3.สินค้าสภาพ-การทำงานไม่สมบูรณ์ อันเกิดจากการขนส่ง จัดส่ง

โดยเงื่อนไข คือ   สินค้าต้องไม่ถูกนำไปใช้งาน  ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องไม่ชำรุด เสีย เสียหาย มีร่องรอย  จากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า  เอกสารคู่มือ  กล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ยังคงอยู่สภาพดี  ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทส่งให้ลูกค้า ไม่ฉีก ขาด  บุบ  เสียหาย

3.ไม่รับเปลี่ยนกรณีอื่น  เปลี่ยนสินค้า  เปลี่ยนรุ่น เปลี่ยนแบบ  เปลี่ยนสี เปลี่ยนใจ  เป็นต้น

4 .บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการรับสินค้ากลับ และ ส่งไปเปลี่ยนให้ลูกค้า   

                                                         

โดยมี ขั้นตอนการเปลี่ยน  ดังนี้


1.ลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยน ติดต่อให้บริษัททราบ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆในทุกกรณีหากลูกค้าไม่ติดต่อหาเราภายใน 7 วันนับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

** การส่งกลับไม่เกิน 14 วัน

2.แจ้งได้ 3 ช่องทางดังนี้   เพจ     ไลน์     อีเมล  เพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งรอผลการอนุมัติ   

3.อนุมัติให้เปลี่ยนได้  โดยบริษัทกำหนดรายการของที่ต้องส่งกลับมา

4.ลูกค้าส่งของกลับ มายังบริษัท  ได้ไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่อนุมัติให้เปลี่ยน

 • 3.1 ส่งของกลับให้ครบ ตามที่บริษัทกำหนดไว้  **หากส่งไม่ครบต้องรอจนครบจึงจะเปลี่ยนได้ (สินค้า  .ของแถม   ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี   อื่นๆ)     
 • 3.2 ส่งกลับ ด้วยช่องทางที่สามารถติดตามการส่งได้ เช่น ขนส่งที่ใช้ตอนส่งให้ลูกค้า EMS    
 • 3.3 ส่งมาที่  บจก.เชียงรายมิวสิค   209-210  หมู่18  ถ.ประสพสุข  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย 5700 โทร.053-740139   มือถือ 080-123 3577
 • 3.4  ค่าขนส่งให้เก็บเงินปลายทาง  หรือ  ลูกค้าชำระค่าขนส่งก่อนแล้วส่งหลักฐานรับเงินคืนภายหลัง

4.บริษัทได้รับสินค้า  ตรวจสอบ  หากพบว่า เป็นไปตามที่แจ้งไว้สามารถเปลี่ยนได้

5.อนุมัติส่งเปลี่ยน

7.ทำการจัดส่งสินค้าเปลี่ยน  ให้ลูกค้า

 ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในเวลา  1-7  วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับสินค้าที่ถูกส่งกลับมา


การคืนสินค้า


1.ลูกค้าได้รับสินค้า หรือ การขาย ไม่ตรงกับที่ตกลงกับบริษัทไว้  อย่างมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ตรงอย่างไร?

2.สินค้าชำรุด บกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการผลิต  ลูกค้าต้องการคืนโดยไม่เปลี่ยนสินค้า

 

การคืนเงิน


บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้  คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

2.บริษัทฯ ไม่สามารถหาสินค้าเปลี่ยน ทดแทนให้ลูกค้า ได้  คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

 

 ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   


1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต  ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking , เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วันทำการ

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อได้ที่ 080-1233577

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า