วิธีสั่งซื้อ

1. การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

 

 

 

2. โอนเงิน

 

3. แจ้งโอนเงินพร้อมสลิป