นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว


เว็บไซต์ chiangraimusic.co.th  ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามา
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อความสะดวกในการให้บริการ  ทางเว็บไซต์ฯจึงได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น  อีเมลแอดเดรส   ชื่อ   ที่อยู่    หมายเลขโทรศัพท์   ไอดีไลน์   หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)   เป็นต้น

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


เว็บไซต์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ chiangraimusic.co.th เท่านั้น

เว็บไซต์ chiangraimusic.co.th จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ฯอาจแชร์ข้อมูลซื่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ สู่สาธารณะ    

 

                             

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว


เว็บไซต์ ฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า   

ดังนั้น  จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการ