เบสไฟฟ้า

Screenshot

เบสไฟฟ้า 4 สาย

Screenshot

เบสไฟฟ้า 5 สาย

Screenshot

เบสไฟฟ้า 6 สาย

Screenshot

เบสไฟฟ้ามือซ้าย 4 สาย

Screenshot

เบสไฟฟ้ามือซ้าย 5 สาย