ตู้แอมป์

Screenshot

ตู้แอมป์อคูสติก (กีตาร์โปร่ง)

Screenshot

ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า

Screenshot

ตู้แอมป์เบส

Screenshot

ตู้แอมป์คีย์บอร์ด