สายแจ็ค

Screenshot

ยาว 1 เมตร

Screenshot

ยาว 3 เมตร

Screenshot

ยาว 5 เมตร

Screenshot

ยาว 6 เมตร

Screenshot

สายแจ็คเอฟเฟค

Screenshot

แจ๊คไวเลส

Screenshot

หัวแจ็ค

Screenshot

สายพ่วงอะแดปเตอร์